Overzicht activiteiten 2021

Aangezien de Erfgoeddag-editie van 2020 niet is kunnen doorgaan wegens Corona, werd het thema ‘De nacht’ herbruikt voor de editie van 2021. Omdat het ook in 2021 niet heel zeker was of Erfgoeddag kon doorgaan, werd besloten geen brochure uit te geven van de activiteiten in de regio, maar werden die op een website geplaatst. Er wordt getracht een beknopt overzicht van die activiteiten te genereren, zodat ze hier geplaatst kunnen worden.

Media