Deadline 1 maart 2024! Projectsubsidies voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Dan kan je een subsidie aanvragen voor een bovenlokaal cultuurproject. De bestaande subsidies worden uitgebreid met subsidies voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten. De eerste indiendatum is 1 maart 2024. 

Met dit reglement wil minister van cultuur, Jan Jambon, ook kleinere, minder geprofessionaliseerde actoren aanmoedigen om bovenlokaal – over de gemeentegrenzen heen – samen te werken en culturele projecten op te zetten.  

Klik hier voor meer info

Media