ECRU 2022, een terugblik!

Goed nieuws!

Het voorbije jaar ondersteunde ECRU maar liefst 66 erfgoed- en cultuurprojecten voor een totaal bedrag van bijna 105.000 euro. Dit is bijna dubbel zoveel als in 2021!

Voorzitter van ECRU, An Moons, bevestigt deze trend: “Het valt op dat ECRU steeds meer bekendheid verwerft bij erfgoed-en cultuurverenigingen en kunstenaars in de regio, het aantal ondersteuningsvragen stijgt exponentieel.

We zien ook steeds meer projecten op het snijvlak tussen cultuur en erfgoed, zoals de prachtige expo Kompelkoppen, nog tot 28 januari 2023 te bezoeken in ZLDR Luchtfabriek in Zolder.”

Klik hier voor het volledige persbericht.

Media