Dit is de website van ECRU.

Privacybeleid

Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Wij bewaren enkel jouw persoonlijke gegevens als je ons deze vrijwillig communiceert (bv. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als je ons via onze site jouw postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Contacteer ons indien je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen.

Intellectuele rechten

Alle teksten, foto’s of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving op intellectuele eigendom. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Deze site wil geen inbreuk plegen op het auteursrecht. Indien je denkt rechten te kunnen laten gelden op teksten of afbeeldingen, gelieve ons dan te contacteren.

Aansprakelijkheid

ECRU is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade. Voor links naar websites of naar webpagina’s van derden, waarover ECRU geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is ECRU in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Cookies

Om jouw surfervaring op deze website te optimaliseren, worden cookies gebruikt.

Onderstaand vind je een beknopte uitleg over cookies (grotendeels gebaseerd op de betreffende pagina van wikipedia.org, waar je meer informatie over cookies kunt vinden).

“Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Dit dient om de surfervaring vlotter te laten lopen.”

Cookies kunnen gebruikt worden voor:

  • het onthouden van loginnaam of instellingen,
  • het vergaren van surfinformatie,
  • het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server.

Een deel van deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede communicatie tussen deze website en jouw internetbrowser/computer. Je kan het gebruik van cookies blokkeren of bestaande cookies verwijderen via de privacy- of beveiligingsopties van jouw internetbrowser, maar dat kan als gevolg hebben dat deze website niet naar behoren of helemaal niet werkt.

Inzage en correctie van jouw persoonlijke gegevens

Op schriftelijke aanvraag verlenen wij aan de gebruikers toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. Je hebt recht op inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels met betrekking tot de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren.

Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van jouw persoonsgegevens, kan je terecht bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Voor vragen of opmerkingen over deze site, suggesties en signalementen aan de redactie stuur je een e-mail naar info@ecru.be.