Educatie

Bij ECRU Erfgoed zetten we ons in voor een optimale overdracht van erfgoedbewustzijn en kennis over ons erfgoed. Daarvoor ontwikkelen we eigen educatieve pakketten, bijvoorbeeld over de evolutie van de Limburgse kermissen en het mijnverleden, zetten we in op vernieuwende methodieken, zoals de erfgoedradar/buurten met erfgoed, grabbel- en babbeltas en de workshop: ‘Erfgoed, wat zit erin voor jouw vereniging?’. Ook ondersteunen we educatieve projecten van partners en verenigingen zoals de reizende expo Bacongo Limburg.  

Heb je vragen, interesse? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Gezelschapsspel:
Smoutebollen en kermiskoers

Lespakket:
De Limburgse Mijnstreek

Lesmap:
Mijn-Geschiedenis

Erfgoedradar en buurten met erfgoed

Workshop:
Erfgoed, wat zit erin voor jouw organisatie?

Grabbel- en Babbeltas:
methodiek om te reminisceren

Bacongo Limburg: gratis expo voor scholen

Erfgoedweek:
aanbod voor lager en secundair onderwijs

Smoutebollen en kermiskoers – Beleef de kermis in jouw klaslokaal!

Limburg is een spel over de tradities, attracties en verhalen van Limburgse dorpskermissen doorheen de geschiedenis rijker! ‘Smoutebollen en kermiskoers. Van Zussen tot As.’ geeft kinderen (4-6e leerjaar) inzicht in de betekenis en evolutie van dorpskermissen in Limburg, wakkert interesse in erfgoed aan en laat hen reflecteren over maatschappelijke veranderingen. Het spel is al te ontlenen bij een aantal bibliotheken en spelotheken in Limburg. Ben jij als leerkracht tewerkgesteld in Limburg en geef je les aan de bovenbouw van het lager onderwijs? Surf dan snel naar www.kermis-in-limburg.be/kermisspel  voor een gratis exemplaar van ‘Smoutebollen en kermiskoers’ voor jouw school!

Klik hier  voor meer info over het spel

‘De Limburgse Mijnstreek. Verleden, heden en toekomst’

Een modulair lessenpakket over de mijngeschiedenis met referenties naar actuele thema’s voor leerkrachten uit de 3de graad van het secundair onderwijs. Hiervoor worden activerende werkvormen en (vooral audiovisuele) historische en hedendaagse bronnen aangewend. Dit pakket werd samengesteld voor de lessen geschiedenis en PAV van de derde graad secundair onderwijs, rekening houdend met de in voege zijnde leerplandoelstellingen en de vakspecifieke en vakoverschrijdende eindtermen, met bijzondere aandacht voor bronnenanalyse en de link met de actualiteit. Ook voor de invulling van projecten in het kader van burgerschapseducatie of lessen die georganiseerd worden binnen de ‘vrije ruimte’ kan dit lespakket interessant zijn.

Om het mijnverleden tot leven te brengen voor de leerlingen gebruiken we als bronnenmateriaal vooral bewegend beeld zoals historische films over de Belgische steenkoolnijverheid die werden verzameld op DVD ‘De Mijnen’ (uitgegeven door Cinematek). Deze DVD is door leerkrachten die aan de slag gaan met het lessenpakket gratis aan te vragen via info@ecru.be of tel. 089 811 411.

Aanvullend historisch beeldmateriaal en actuele beeldfragmenten zijn te bekijken via Het Archief voor Onderwijs, initiatief van meemoo. Als leerkracht kan je een account aanmaken op https://onderwijs.hetarchief.be/ . Na inloggen kan je de voor dit lessenpakket geselecteerde beeldfragmenten bekijken in de collectie De Limburgse mijnstreek. Verleden, heden en toekomst: https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/64a00166-b9ec-441f-8098-7e170a4cf4a0 .

Het volledige lessenpakket is hier in lage resolutie te downloaden. Het pakket liever in een hogere resolutie? Dat kan je aanvragen via info@ecru.be . Ook is het mogelijk de afbeeldingen en het bronnenmateriaal uit het lessenpakket aan te vragen!

Lesmap ‘Mijn-Geschiedenis’

De lesmap is zowel een methode, een uitgewerkt project als een schat aan informatie rond de integratie van het mijnverleden in het programma van het lager onderwijs. In de lesmap kan je, naast de verschillende methodieken, opdrachten en spelen, ook heel wat achtergrondinformatie vinden over het mijnverleden in de streek. Het geheel is opgehangen aan een leuk Kijkboek: een stripverhaal over Bèrke, de Mijnmuis, en zijn avonturen. De lesmap sluit aan op uiteenlopende eindtermen die bepaald zijn voor het basisonderwijs.

Je kan de lesmap aanvragen via info@ecru.be voor € 5 plus verzendkosten, of je haalt de map op in Genk.

Erfgoedradar en buurten met erfgoed

Bij het omgevingsgericht onderwijs staat de eigen leefomgeving centraal. Met andere woorden: de leefomgeving is het uitgangspunt en het object van studie. Leerlingen ontdekken de wereld waarin zij dagelijks verkeren. Binnen deze omgeving gaan de leerlingen op zoek naar “knooppunten”. Zulke knooppunten kunnen de lokale winkel zijn, het sportterrein, maar ook het erfgoed.

In en rond de scholen van onze regio bevindt zich heel wat cultureel erfgoed, genoeg stof om op een leuke manier omgevingsgericht(er) te leren, én aan erfgoededucatie te doen. Maak samen met de leerlingen van je klas (basisonderwijs) een prachtige erfgoedradar: een album vol sporen uit het verleden, in de buurt van jouw school.

Weet jij bijvoorbeeld wat de straatnamen rond je school betekenen? Welke oud-leerlingen een belangrijke rol speelden? Hoe oud het schoolgebouw is en wie het bouwde? Ga als een echte speurder op zoek naar de herkomst van straatnamen, neem interviews af met bekende personen uit de buurt, ontdek de geschiedenis van oude gebouwen en bijzondere monumenten.

Als Erfgoedcel geven we graag een introductieles (ca. 1,5 – 2u) over erfgoed en brengen we jullie in contact met interessante partners (erfgoedverenigingen, gidsen etc.) zodat jullie aan de slag kunnen gaan! Vraag je les aan via info@ecru.be .

Voor het secundair onderwijs is er het traject ‘buurten met erfgoed’. Banden tussen scholen en erfgoedspelers worden gesmeed om te komen tot een gezamenlijk erfgoedproject. Het vertrekpunt is ook hier de eigen directe omgeving of schoolbuurt. In 2020-2021 ging de Keerpunt Freinetschool in Houthalen hiermee aan de slag. Op basis van o.m. de ervaringen uit dit project werd een werkboek opgesteld. Meer info via: http://www.buurtenmeterfgoed.be/nl/blog/ .

Workshop ‘Erfgoed, wat zit erin voor jouw organisatie?’

Je kan ECRU Erfgoed uitnodigen voor een workshop bij jouw vereniging. Want: hoe zit dat ook alweer precies met erfgoed? Hoe kan jij er zelf mee aan de slag? En waarom zou je met jouw organisatie zelf een project rond of over erfgoed organiseren? Met deze workshop kom je te weten waar erfgoed op slaat en vooral: wat de meerwaarde is om met erfgoed aan de slag te gaan.

Kostprijs: gratis

Duur: ca. 90min

Wij komen ter plaatse in de ECRU regio

Deelnemers: max. 15 personen per groep

Aan te vragen via info@ecru.be of 089 811 412

Je kunt het materiaal voor de workshop ook gratis (excl. verzendingskosten) lenen. Het volledige pakket bestaat uit een uitgebreide handleiding met kopiebladen, 50 beelden gedrukt op duurzaam materiaal, een aanpasbare presentatie en een bijbehorende informatiebundel.

Grabbel- en Babbeltas

Ons cultureel erfgoed zit opgeborgen in het geheugen. Om dit te laten heropleven kan je reminisceren (stimuleren van herinneringen), om een band te creëren tussen mensen, om de eigenwaarde te versterken, om unieke verhalen over vroeger en nu te doen opborrelen… De ‘Grabbel- en babbeltas’ nodigt dus uit om in groep over het verleden te spreken.

De tas wordt gratis uitgeleend aan iedereen die met groepen mensen werkt. Ze is geschikt voor ouderen (via rusthuizen, seniorenwerkingen …), maar ook nieuwkomers kunnen ermee aan de slag (als communicatieoefening, om te vertellen over hun thuisland …) evenals groepen die bezig zijn met intergenerationeel communiceren.

Hoe werkt het? Deelnemers kunnen beurtelings een voorwerp uit de tas nemen, dat bij een bepaald thema hoort (familie, eten & drinken, wonen, religie, feesten …) Daar horen ook oude foto’s bij die herinneringen zullen oproepen.

Je kan de tas aanvragen via info@ecru.be en je mag de tas drie weken houden. Voor het ophalen en terugbrengen van de tas van en naar Genk sta je zelf in. Klik hier om de handleiding te downloaden.

Bacongo Limburg: gratis expo voor scholen

De 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid in 2020 was hét moment om mensen te informeren over de koloniale periode. En dan vooral over de aanwezigheid, rol en impact van Limburgers in Congo en Congolezen in Limburg. Op initiatief van het Stadsmus Hasselt kwam er in samenwerking met een heleboel partners waaronder ECRU Erfgoed een tentoonstelling tot stand over de koloniale periode, grotendeels op basis van persoonlijke verhalen van Limburgers die in Congo woonden en werkten, en Congolezen die in Limburg terecht gekomen zijn. De verhalen worden tot leven gebracht aan de hand van foto’s, audio- en videomateriaal, en historische documenten zoals dagboeken, brieven, affiches, en publicaties, voornamelijk uit de periode van 1908 (annexatie) tot 1960 (onafhankelijkheid).

De reizende expo Bacongo Limburg is nu gratis ter beschikking voor scholen. De expo is geschikt voor leerlingen van de 3de graad van het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO) en elke school kan de expo max. 4 maanden lenen. Er zijn ook twee bijhorende educatieve pakketten beschikbaar. Alle info via: https://www.bacongolimburg.be/gratis-expo-in-jouw-school

Erfgoedweek:
een uniek en gratis aanbod aan activiteiten voor lager en secundair onderwijs

In de maand april organiseert FARO Erfgoedweek in samenwerking met de erfgoedsector in heel Vlaanderen en Brussel. Ook in de ECRU regio worden boeiende activiteiten georganiseerd.

Tal van musea, archieven, erfgoedcellen, erfgoedbibliotheken en andere erfgoedverenigingen stellen dan een uniek en gratis aanbod voor aan activiteiten voor lager en secundair onderwijs.

Waarom meedoen? Erfgoed sluit aan bij thema’s en doelstellingen van heel wat schoolvakken, niet alleen bij geschiedenis. Verwacht je gerust aan verrassende combinaties zoals oude ambachten en nieuwe techniek of burgerschap en economie. Via gepassioneerde vertellers leren jouw leerlingen dat in erfgoedorganisaties niet alleen gidsen en (kunst)historici werken, maar ook wetenschappers, marketeers en onderzoekers. Ontdek het samen met jouw klas!

Heb jij interesse vanuit jouw school om deel te nemen aan Erfgoedweek? 
Stuur een mail naar ulrike@ecru.be voor meer informatie.

Zit je met een vraag?

Ulrike Schröder

Projectmedewerker
ECRU Erfgoed