Deadline 2 april 2024! Subsidieaanvragen Nalatenschappen Kunstenerfgoed

Wat is kunstenerfgoed? Een eerste generatie hedendaagse kunstenaars sluit haar oeuvre af. Maar hoe gaan we om met wat ze nalaten? Hoe borgen we hun erfgoed: de archieven, collecties en praktijken van kunstenaars?

Momenteel lopen er 12 pilootprojecten die inzetten op het toegankelijk en duurzaam bewaren van nalatenschappen van kunstenaars. Het gaat onder andere om het werk van Jan Decorte, Dirk Braeckman en Ado Hamelryck, deze laatste kunstenaar uit de ECRU-regio.

Wegens het grote succes van de oproep in 2023, wordt er dit jaar een nieuwe oproep voor pilootprojecten gelanceerd.

Interesse? Surf snel naar PILOOTPROJECTEN NALATENSCHAPPEN KUNSTENERFGOED en ontdek de voorwaarden.

Uiterste indiendatum 2 april 2024.

Foto: Ado Hamelryck met één van zijn werken.

Media