ECRU ondersteunt bovenlokale cultuur-én erfgoedprojecten

Wil je een bovenlokaal project uitwerken met een cultuur- én erfgoedluik? Werk je samen met partners uit de ECRU-gemeenten of heeft je project een bovenlokale uitstraling? Dan kan je beroep op dit nieuwe subsidiereglement.

Stel je dossier samen met hulp van ECRU.

Onze consulenten duiken samen met jou - en eventueel projectpartners - in je project. Wij beantwoorden uw vragen, overlopen een checklist en geven inspirerende tips. Let wel, het gesprek met de consulent wil niet zeggen dat je ook subsidies krijgt.

Voor wie een uitgewerkt project heeft en een dossier wil indienen.

 • Je maakt via mail of telefonisch een afspraak met onze consulenten Olivia Puzzolante (olivia@ecru.be of 0460 96 80 51) of met Carina Lopez. (carina@ecru.be of 0470 08 17 50).

 • Op de dag van de afspraak organiseren we een gesprek, via telefoon of videocall.

 • Je stelt kort je project voor. De consulent van ECRU stelt vragen, luistert en geeft feedback.

 • Je dossier in jouw plaats schrijven.

 •  

In 5 stappen jouw projectsubsidie aanvragen

Je weet al vrij goed hoe je bovenlokaal project eruit gaat zien. Dan kan je meteen in ons subsidiereglement duiken en de juiste stappen doorlopen. Veel succes.

Volg onderstaande stappen als je ondersteuning wil aanvragen in de vorm van een projectsubsidie.

Je vraagt aan als:

 • vzw 
 • (feitelijke) vereniging
 • individu
 • gemeentelijke dienst

Weet dat deze subsidielijn primair dient voor de ondersteuning van het culturele middenveld van de ECRU-regio. Enkel projecten met sterke link met de regio d.m.v. domicilie/ afkomst van de aanvrager of werkterrein komen in aanmerking.

 • Je bovenlokale cultuur- en erfgoedproject vindt plaats in minstens één van de deelnemende gemeenten van ECRU. Dat zijn As, Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Genk, Leopoldsburg en Maasmechelen.

 • De aanvraag komt tegemoet aan minstens 1 functie van het cultureel-erfgoeddecreet. De functies zijn 
  1. Herkennen en verzamelen;
  2. Behouden en borgen;
  3. Onderzoeken;
  4. Presenteren en toeleiden;
  5. Participeren

 • Meer info over deze functies via dit filmpje: 5 basisfuncties cultureel-erfgoedorganisatie I Jenevermuseum – YouTube

 

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Aanvragen ter ondersteuning van je reguliere werking of infrastructuur.
 • Eénzelfde terugkerende project waar een aanvraag voor ingediend wordt. Onder ’terugkerend’ verstaan we: een activiteit of project met dezelfde vorm of concept (ongeacht welke partner het project indient).
 • Projecten met winstuitkering.
 • Projecten waar onroerend erfgoed – gebouwen en monumenten – centraal staan
 • Met je project wil je een bovenlokaal cultuur- én erfgoedproject realiseren.

 • Je projectpartner(s) vullen een partnerfiche in om op die manier de gemaakte afspraken/engagementen te bekrachtigen. Je voegt deze partnerfiche(s) bij de aanvraag toe. Partnerfiches zijn sterk aanbevolen. In de partnerfiche bevestigt de partner de samenwerking en diens rol.

 • Het publieksmoment van je project heeft nog niet plaatsgevonden op het moment van indiening van je aanvraag.

 • Begin tijdig aan je aanvraagdossier. Houd rekening met onze 3 vaste indienmomenten en een doorlooptijd van minstens 2 maanden voor advisering en beoordeling van je project.

 • Is je project toch al gestart?
  • Splits je project dan op in verschillende fases en dien een aanvraag in voor een fase die later plaatsvindt. Bijvoorbeeld: nadat je film gerealiseerd werd, om je film of project te promoten – promotiefase. Ofwel deel je je project op in een onderzoeksfase en realisatie van het project.
   Je kan dan dus geen subsidie aanvragen voor het volledige project.

 • Je project duurt maximaal 24 maanden en heeft een duidelijk begin en einde.

 • Je zorgt voor minimaal 25 % eigen inbreng van je volledige projectbudget (bv via eigen middelen, sponsoring of andere subsidiekanalen).

 • Belangrijk in je aanvraagdossier: Zorg voor een realistische begroting!
    • Kosten binnen je project waarvoor je wel subsidie krijgt: bijvoorbeeld drukkosten (boek, brochure, flyers …), communicatiekosten voor promotie van je project, digitaliseringskosten (mits ontsluiting), uitkoopsommen voor artistieke prestaties, productiekosten, huur accommodatie en materialen, verzekeringskosten, projectmatige vrijwilligers- en kilometervergoedingen (tot max 20% van de toegekende subsidie), onderzoekskosten of kosten om de toestand van erfgoed te verbeteren (bewaren, conserveren, restaureren).
    • Kosten binnen je project waarvoor je geen subsidie krijgt: structurele kosten zoals abonnementskosten (telefonie, internet, ..) en energiekosten (water, gas, elektriciteit) receptiekosten, audits en haalbaarheidsonderzoeken, entreekosten en gidsvergoedingen, personeelskosten van vast personeel, structurele communicatiekosten en vrijwilligersvergoedingen voor je reguliere werking.

  • Met je project overstijg je de grenzen van één gemeente, ofwel door een breed samenwerkingsverband op te zetten over de gemeentegrenzen heen, ofwel door de bovenlokale uitstraling van je project. Je trekt dan bezoekers/deelnemers aan van buiten de grenzen van je gemeente.

 • Je werkt (transversaal) samen met andere sectoren. Bijvoorbeeld: sociaal-cultureel werk en jeugdwerk werken samen, of cultuur werkt samen met welzijn, sport, onderwijs,… Laat hen een partnerfiche invullen. 
 • Je project richt zich op nieuwe doelgroepen. Dat zijn personen die je eerder niet bereikte met je activiteiten/projecten, die minder vaak deelnemen aan culturele activiteiten of minder vaak bij betrokken zijn als organisator.
 • Met je project zet je in op talentontwikkeling. Deelnemers worden uitgedaagd om (nieuwe) talenten (verder) te ontwikkelen.
 • Met je project realiseer je duurzame resultaten. Je deelt de resultaten van je project, bv. methodieken of materiaal, met je partners.
 • Vul de projectaanvraag in, voeg eventuele bijlagen toe en mail alles naar olivia@ecru.be of carina@ecru.be

Vul de projectaanvraag in, zorg voor ondertekende partnerfiches en verstuur alles naar olivia@ecru.be of carina@ecru.be

Tips:

 • Weet dat wie het dossier leest, jou niet kent. Schrijf je idee en je doel helder en concreet uit.
 • Zoek partners en bepaal duidelijk hun rol. Dat kunnen partners binnen of buiten de culturele sector zijn.
 • Werk je projectidee uit samen met je partners.
 • Laat je partners een partnerfiche invullen en ondertekenen.
 • Maak een stappenplan en timing.
 • Werk een realistische begroting uit.

Een onafhankelijke externe jury geeft ons advies over je project. Ons bestuur beslist dan of we je project goedkeuren, en hoeveel je subsidie is. Maximaal twee maanden na de projectoproep hoor je van ons.

Belangrijk: ·Na het project vul je de evaluatiefiche in. Voldeed je project niet aan de voorwaarden? Dan kunnen wij de subsidie terugvragen.

Goed om te weten!

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 schijven volgens de verhouding 60/40.

Er zijn 3 uiterste indiendata: 1 februari, 1 mei en 1 oktober.

Weet dat wie het dossier leest, jou niet kent. Stel jezelf voor en schrijf je idee en je doel helder en concreet uit. Vermeld relevante samenwerkingen en toon aan hoe je gaat communiceren over het project.

Je vermeldt het logo van ECRU en dat van de Vlaamse Overheid op alle communicatie van je project. Wil je een breed publiek bereiken, vermeld je project dan ook in de UiTdatabank.
In het geval van publicaties, regel je het wettelijk depot en bezorg je exemplaren aan de betrokken gemeente en bibliotheek en de bibliotheek Hasselt Limburg.

Een handig overzicht van alle subsidies waar je mogelijk beroep op kan doen, vind je via de subsidiewijzer van Vlaanderen, departement Cultuur, Jeugd & Media.

Zit je met een vraag?

Carina Lopez

Consulent ECRU Cultuur

Olivia Puzzolante

Consulent ECRU Erfgoed