Goed om weten!

De subsidie voor lokale cultureel-erfgoedprojecten ligt tussen € 200 en € 2.000. Zet je met je project in op 'behouden en borgen' van erfgoed, dan kan je tot € 4.000 aanvragen, mits voldaan aan een aantal extra voorwaarden.
Je kan heel het jaar door én meerdere keren per jaar aanvragen voor verschillende (niet dezelfde!) projecten. Hoeveel je juist krijgt, hangt af van de beoordeling door de jury en de beschikbare budgetten.

Ik dien in als vzw of feitelijke vereniging.

Mijn project heeft betrekking op cultureel erfgoed en heeft dus geen betrekking op onroerend erfgoed (gebouwen en monumenten).

Je bent gevestigd in één van de 6 deelnemende gemeenten van ECRU Erfgoed of je werkt samen met een erfgoedpartner(s) uit de ECRU Erfgoedregio.

Je gesubsidieerde project vindt plaats in één of meerdere van de 6 deelnemende gemeenten aan ECRU Erfgoed. Dat zijn As, Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Genk en Maasmechelen.

Met je project wil je geen winst maken.

Je project duurt maximaal 12 maanden en heeft een duidelijk begin en einde.

Je projectaanvraag mag max. 6 maanden en moet min. 1 maand voor start van het project gestuurd worden naar info@ecru.be .

Vul het aanvraagformulier in, voeg eventuele bijlagen toe en mail alles naar info@ecru.be.

Checken of er aan alle voorwaarden voldaan is kan via het uitgebreide subsidiereglement.

Tips:

Weet dat wie het dossier leest, jou niet kent. Schrijf je idee en je doel helder en concreet uit.
Vermeld relevante samenwerkingen en toon aan hoe je gaat communiceren over het project.

Werk een realistische begroting uit:

  • Kosten binnen je erfgoedproject waarvoor je wel subsidie krijgt: bijvoorbeeld drukkosten (boek, brochure, flyers …), algemene communicatiekosten voor een erfgoedvereniging, digitaliseringskosten (mits ontsluiting), huur accommodatie en materialen, verzekeringskosten, projectmatige vrijwilligers- en kilometervergoedingen (tot max. 50% van de subsidie), onderzoekskosten of kosten om de toestand van erfgoed te verbeteren (bewaren, conserveren, restaureren).
  • Kosten binnen je erfgoedproject waarvoor je geen subsidie krijgt: abonnementskosten (telefonie, internet, ..), energiekosten (water, gas, elektriciteit, ) receptiekosten, reis – en verblijfskosten, audits en haalbaarheidsonderzoeken, artistieke realisaties of productiekosten, entreekosten en gidsvergoedingen, personeelskosten, structurele communicatiekosten en vrijwilligersvergoedingen voor de reguliere werking. 
  • Indien je project inzet op het ‘behouden en borgen’ van erfgoed geef je in de begroting aan welke eigen inbreng en/of andere subsidies het project mogelijk maken. 

Je vermeldt het logo van ECRU Erfgoed op alle communicatie van je cultureel erfgoedproject. Wil je een breed publiek bereiken, meld je project dan ook aan in de UiTdatabank.

Zorg ook voor:

  • Persbericht en minimaal één goede foto voor op onze website
  • Kopie van in de pers verschenen artikels en alle drukwerk
  • Uitnodiging voor je project aan ECRU Erfgoed en college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente
  • In het geval van publicaties: exemplaren voor de betrokken gemeente(s) en bibliotheek en de bibliotheek Hasselt Limburg

Ingediend. Wat nu?​

Uiterlijk één maand na de indiening van je projectaanvraag krijg je antwoord omtrent de eventuele goedkeuring en de toegezegde subsidie.

Succes!!

Mocht je nog vragen hebben, contacteer Olivia via olivia@ecru.be of bel haar elke woensdagnamiddag tussen 13 – 16u voor extra info op T. 0460 96 80 51.

Wil je graag de uitgebreidere versie van het subsidiereglement er op nalezen? Dat kan hier

Belangrijk: Na het project vul je een evaluatieformulier in. Voldeed je niet aan de voorwaarden? Dan kunnen wij de subsidie terugvragen. 

Zit je met een vraag?

Olivia Puzzolante

Consulent Erfgoedzorg ECRU