ECRU helpt je met cultuur subsidies voor jouw project

Vraag subsidies en projectbegeleiding aan via ECRU. Wij ondersteunen cultuurprojecten in de gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg en Maasmechelen.

Stel je dossier samen met hulp van ECRU.

Onze consulent duikt samen met jou - en eventueel projectpartners - in je project. Wij beantwoorden uw vragen, overlopen een checklist en geven inspirerende tips. Let wel, het gesprek met de consulent wil niet zeggen dat je ook subsidies krijgt.

Voor wie een uitgewerkt project heeft en een dossier wil indienen.

 • Je maakt via mail of telefonisch een afspraak met onze consulent Carina Lopez. (carina@ecru.be of 0470 08 17 50)

 • Op de dag zelf organiseren we een gesprek, via telefoon of videocall. Indien de coronamaatregelen het toelaten, kan je ook langskomen op kantoor.

 • Je stelt kort je project voor. De consulent van ECRU stelt vragen, luistert en geeft feedback.

 • Je dossier in jouw plaats schrijven.

 •  

In 5 stappen jouw projectsubsidie aanvragen

Je weet al vrij goed hoe je bovenlokaal project eruit gaat zien. Dan kan je meteen in ons subsidiereglement duiken en de juiste stappen doorlopen. Indienrondes: 01/02, 01/05 en 01/10.

Volg onderstaande stappen als je ondersteuning wil aanvragen in de vorm van een projectsubsidie.

Je vraagt aan als:

 • VZW
 • Vereniging
 • Een gemeentelijke dienst
 • Individu

Je gesubsidieerde project vindt plaats in één of meerdere van de 7 deelnemende gemeenten:

 • As
 • Beringen
 • Heusden-Zolder
 • Houthalen-Helchteren
 • Genk
 • Leopoldsburg
 • Maasmechelen

Je project overstijgt de grenzen van jouw gemeente.
Bijvoorbeeld: organisaties uit verschillende deelnemende gemeenten werken samen. Of: je project trekt bezoekers en deelnemers aan van buiten de grenzen van de gemeenten.

Je bent gevestigd in één van de 7 deelnemende gemeenten van ECRU of je hebt een sterke link met de regio dmv domicilie, afkomst of werkterrein.

 • Met je project wil je een cultuurproduct maken. Bijvoorbeeld: theater, muziek, dans, beeldende kunst, fotografie, film, digitale media …
 • Met je project wil je geen winst maken.
 • Je vraagt subsidies aan voor een bepaald project. Onze subsidies zijn geen ondersteuning van je werking of je infrastructuur.
 • Je project duurt maximaal 24 maanden.
 • Je project is nog niet gestart op het moment van je aanvraag.
 • Is je project toch al gestart?
   • Dan kan je het project opdelen in verschillende fases.
   • Je vraagt dan subsidies aan voor een fase. Bijvoorbeeld: om een film te verdelen of je project te promoten.
   • Je kan dus geen subsidie aanvragen om het volledige project uit te werken.
 • Je project is duurzaam. Je geeft bijvoorbeeld de ervaring door aan andere organisaties. Of anderen kunnen het materiaal van je project blijven gebruiken.
 • Je project overstijgt de reguliere werking en is ook geen herhaling van een eerder ingediend project.
 • Vraag je voor een derde keer aan en kreeg je al 2 keer ondersteuning van ECRU Cultuur? Dan dien je voor de derde aanvraag een cofinanciering aan te vragen via de nieuwe Vlaamse projectsubsidielijn voor kleinschalige, bovenlokale cultuurprojecten. Die aanvraag doe je via deze website.
 • Voor het project werk je samen met verschillende sectoren en partners. Enkele voorbeelden: sociaal-cultureel werk en jeugdwerk werken samen, of cultuur werkt samen met welzijn, sport, onderwijs …
 • Met je project wil je zoveel mogelijk mensen bereiken, ook mensen die minder vaak deelnemen aan culturele activiteiten of er minder vaak bij betrokken zijn als organisator.
 • Je zorgt zelf voor minstens 25% van het projectbudget. Dat kan bijvoorbeeld via andere subsidies, sponsors of eigen inbreng. De subsidie van ECRU dekt maximaal 75% van de kosten.
 • Je project heeft een duidelijke planning.
 • Het logo van ECRU (bij projecten aanvragen voor beide werkingen), het logo van ECRU Cultuur en dat van de Vlaamse Overheid staat vermeld bij elke communicatie (ongeacht de drager) in verband met je gesubsidieerde project.
 • Weet dat ECRU na elke indieningsronde over de ondersteunde projecten communiceert.
 • Je project richt zich op kansengroepen. Dat zijn groepen die minder vaak deelnemen aan culturele activiteiten of er minder vaak bij betrokken zijn als organisator. Voorbeelden: personen met een beperking, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond, gedetineerden …
 • Dankzij het project kunnen de deelnemers hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
 • Je werkt samen met partners uit minstens één andere gemeente. Elke partner vult de partnerfiche in.

Vul de projectaanvraag in, zorg voor ondertekende partnerfiches en verstuur alles naar carina@ecru.be

Tips:

 • Weet dat wie het dossier leest, jou niet kent. Schrijf je idee en je doel helder en concreet uit.
 • Zoek partners en bepaal duidelijk hun rol. Dat kunnen partners binnen of buiten de culturele sector zijn.
 • Werk je projectidee uit samen met je partners.
 • Laat je partners een partnerfiche invullen en ondertekenen.
 • Maak een stappenplan en timing.

 • Werk een realistische begroting uit.
  • Kosten waarvoor je geen subsidie krijgt: receptiekosten (aankoop drank, hapjes, huur receptiezaal, vrijwilligersvergoedingen voor toogpersoneel).

 • Vermeld in je begroting de partners die mee de kosten van het project betalen.
 • Stel je dossier op scherp met de hulp van ECRU
  Boek een adviesgesprek

Een onafhankelijke externe jury geeft ons advies over je project. Ons bestuur beslist dan of we je project goedkeuren, en hoeveel je subsidie is. Maximaal twee maanden na de projectoproep hoor je van ons.

Belangrijk: ·Na het project vul je de evaluatiefiche in. Voldeed je project niet aan de voorwaarden? Dan kunnen wij de subsidie terugvragen.

Goed om te weten!

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 schijven volgens de verhouding 60/40.

Er zijn 3 uiterste indiendata: 1 februari, 1 mei en 1 oktober.

Indienen buiten deze indiendata kan in uitzonderlijke gevallen, maar geef dan even een seintje aan carina@ecru.be

De toegekende bedragen gaan tot € 5.000. Het toegekende bedrag wordt bepaald door de mate waarin je project aan de doelstellingen voldoet:

Voldoe je aan de basisvoorwaarden, dan kan je maximaal € 1.500 aanvragen.

Bijkomende voorwaarden waarmee je kans maakt op een hoger bedrag zijn:
* Je project richt zich naar kansengroepen.
* Je projectfocus ligt op talentontwikkeling.
* Je project is een samenwerking met partners uit één of meerdere andere ECRU gemeenten
   (As, Beringen,  Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen) Dan maak je
   kans op een hoger subsidiebedrag.

Cultuursubsidies voor je bovenlokaal project kan je ook op Vlaams niveau aanvragen. Meer info op www.cultuuroptil.be. ECRU biedt ook ondersteuning bij je indiening op Vlaamse niveau. Contacteer leengos@ecru.be.

Een handig overzicht van alle subsidies waar je mogelijk beroep op kan doen, vind je via de subsidiewijzer van Vlaanderen, departement Cultuur, Jeugd & Media.

Zit je met een vraag?

Carina Lopez

Consulent ECRU