Spoken Word Fusion – Farida Zaouad & Goda De Luca

Met Spoken Word-fusion produceert slam poetry-artiest Farida Zaouad, een podcast en filmproject waar zij samen met de Lithouwse Goda De Luca op zoek gaat naar een invulling van het concept ‘identiteitsbeleving’.

Via interviews bundelen zij verhalen van volwassen personen met verschillende achtergronden, wat uiteindelijk zal resulteren in een toneelstuk. Deze theatervoorstelling wordt begeleid door theatermaker Bart Vanderheyden (Collectief Verlof).

Dit voortraject ontving tijdens projectronde 01/10/2023 ondersteuning van het August Vermeylenfonds, C-mine Genk, KADOC Leuven en ECRU.

Identiteit.

We nemen het vaak in de mond, als iets vanzelfsprekend, als iets dat onveranderlijke verankerd is aan een persoon of een gemeenschap.

Maar is dat ook zo? Hoe ontstaat identiteit eigenlijk? Waaruit wordt het opgebouwd? Kunnen we meerdere identiteiten hebben? Waarom vinden we het zo belangrijk? Wat gebeurt er wanneer onze identiteitsbeleving in het gedrang komt? Dit zijn maar enkele van de vragen die wij binnen het project Spoken Word Fusion hebben onderzocht.

 

Op het eerste toonmoment van dit project kijken we samen naar een intieme docufilm waarin verschillende mensen van verschillende leeftijden en achtergronden vertellen over hun identiteitsbeleving. Over hun zoektocht naar zichzelf. Die ging soms gepaard met pijn, maar even vaak met vreugde. Ze werden geconfronteerd met obstakels, met koppigheid en naïviteit bij zichzelf en anderen. Maar het bracht hen ook veel wijsheid op. Ze ervoeren hun speurtocht naar de eigen identiteit als thuiskomen bij zichzelf.

 

Na de vertoning gaan we via een panelgesprek over dit thema verder in dialoog met verschillende gasten. We sluiten de activiteit af met een optreden van spoken word-artiesten Goda De Luca en Farida Zaouad. Zij brengen zelfgeschreven teksten, geïnspireerd door de verhalen van de geïnterviewde personen.

Er is ook de mogelijkheid om de podcast Spoken Word Fusion te beluisteren.

Media