Spoken Word Fusion – Farida Zaouad & Goda De Luca

Met Spoken Word-fusion produceert slam poetry-artiest Farida Zaoud, een podcast en filmproject waar zij samen met de Lithouwse Goda De Luca op zoek gaat naar een invulling van het concept ‘identiteitsbeleving’.

Via straatinterviews bundelen zij van volwassen personen met verschillende achtergronden, wat uiteindelijk zal resulteren in een toneelstuk. Deze theatervoorstelling wordt begeleid door theatermaker Bart Vanderheyden (Collectief Verlof).

Dit project ontving tijdens projectronde 01/10/2023 ondersteuning van het August Vermeylenfonds, C-mine Genk, KADOC Leuven en ECRU.

Media