Beleving

Partner van ECRU

Samen met hun partners inventariseert het Limburgs Volkskundig Genootschap 100 actuele tradities, rituelen en gebruiken, die reeds meer dan 10 jaar bestaan, en die leven onder impuls van lokale erfgoedgemeenschappen in Limburg.
Dit bovenlokaal project heeft een subsidieaanvraag ingediend op Vlaams niveau.

Het gaat over gewoonten en praktijken uit het leven van alledag, van jonge en oude Limburgers, van hier en van ginds, in dorpen en steden. Ze verzamelen, beschrijven en/of filmen deze tradities en gebruiken en brengen ze in de belangstelling.

Dat zijn bijvoorbeeld: De ‘Ossenfeesten’ voor 30-jarige ongehuwden, de kruidwis in Elen, volkse remedies voor het doel van wratten en mollen, de mei steken op een nieuw gebouw, volkssporten zoals het pagschieten in Alken en het beugelen aan de Maaskant, het ‘koeschijten’, mijncitétaal in Genk en andere mijngemeenten….

Meer info op hun projectpaginafacebookpagina.

Media