Restauratie voor Terugkeer: Het Behoud van Sint-Leonardus- en Mariabeeld voor hun Thuis in de Kapel.

Herstel en Behoud van de Eeuwenoude Schoonheid: Het Sint-Leonardusbeeld en Mariabeeld uit de Sint-Leonarduskapel in Kwalaak.

De Sint-Leonarduskapel, gelegen in de wijk of het gehucht Kwalaak, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 17e eeuw. Deze kapel is gewijd aan de heilige Leonardus, de patroonheilige van de regio, en biedt al generaties lang een plek voor wekelijkse erediensten en bezinning.

De heilige Leonardus, volgens de legende een nobel figuur in de tijd van koning Clovis, staat bekend om zijn vrijgevigheid en weigering om de bisschoppelijke waardigheid te aanvaarden. In plaats daarvan trad hij toe tot een klooster in Micy, bij Orléans, en stichtte later een stad die zijn naam draagt, Saint-Léonard. Zijn naamdag wordt op 6 november gevierd, en hij wordt vereerd als beschermheilige van verschillende beroepsgroepen en ambachten, variërend van boeren en veehouders tot mijnwerkers en kruideniers.

Helaas werd de oorspronkelijke kapel in 1951 afgebroken, maar in 1952 verrees een nieuwe kapel op korte afstand van de oude locatie. Deze nieuwe kapel herbergt ook het Mariabeeld, een belangrijk religieus symbool voor de gemeenschap.

**Restauratie van Erfgoed**: Een opmerkelijk project staat momenteel in de schijnwerpers van de Sint-Leonarduskapel: de restauratie van twee beelden die teruggaan tot het begin van de 17e eeuw. Deze beelden, die al in de oorspronkelijke kapel van Kwalaak aanwezig waren rond 1600, hebben een diepgaande historische betekenis en culturele waarde. Dit project is geïnitieerd door de organisatie Vzw Wijkwerking Kwalaak. Wijkwerking Kwalaak heeft als doel om ontmoetingen en activiteiten te organiseren om de inwoners van de wijk samen te brengen.

In september 2022 heeft de restaurateur een uitgebreide uiteenzetting gegeven over het restauratieproces en alles wat daarbij komt kijken. De restauratie zal van start gaan in september 2023 en naar verwachting medio 2024 worden voltooid. Na de restauratie zal de restaurateur terugkeren om te delen hoe het restauratieproces is verlopen en de beelden weer in hun oorspronkelijke glorie hersteld zijn.

Dit restauratieproject is een belangrijk initiatief om het erfgoed te behouden en te koesteren. Ze kijken ernaar uit om de voortgang van dit project met de toeschouwer te delen. Meer info.

Media