Restauratie: ‘Schapen op de Melberg’ (1888)

van Eugeen Diellewyns en live-demonstraties

Tijdens de expo VERLIEFD IN GENCK K (11 februari t/m 9 juni 2024) toont het Emil Van Dorenmuseum, voor het eerst, dit werk samen met het monumentale schilderij van zijn meester Joseph Coosemans (1828-1904).

Het schilderij ‘Schapen op de Melberg’, geschilderd door Eugeen Diellewyns in 1888 tijdens zijn studie aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen, wordt tijdens de expo VERLIEFD IN GENCK voor het eerst tentoongesteld in het Emile Van Dorenmuseum. Diellewyns, een leerling van Joseph Coosemans, neemt met dit werk een belangrijke plaats in binnen de geschiedenis van het Genkse kunstenaarsstation. Hoewel Diellewyns na zijn afstuderen in 1890 geen verdere artistieke carrière nastreefde, wordt ‘Schapen op de Melberg’ beschouwd als zijn meesterwerk. Gedurende de expo zal het schilderij samen met andere werken van Coosemans en zijn leerlingen te zien zijn, waaronder het monumentale doek ‘Molenvijver in Genk, 1891’.

Bovendien zal tijdens de expo een restauratieproces plaatsvinden waarbij het schilderij wordt gerestaureerd door restauratrice Veerle Stinckens. Bezoekers kunnen het restauratieproces van dichtbij volgen, zowel in het museum als online, en vragen stellen aan de restauratrice. Dit project wil niet alleen het erfgoed behouden, maar ook bewustzijn creëren rond restauratie en het werk van het Emile Van Dorenmuseum in de schijnwerpers plaatsen.

Media