Jubileumboek: “50 Jaar Heusden in Evolutie”

In het rusthuis “Hof ter Bloemen” organiseerde de Geschied- en Heemkundige King Heusden op 27 oktober 2023 een fascinerende boekvoorstelling. Het wierp een boeiende blik op de rijke geschiedenis van Heusden en belichtte de opmerkelijke veranderingen en ontwikkelingen die deze gemeenschap in de afgelopen vijf decennia heeft doorgemaakt.

De Geschied- en Heemkundige Kring Heusden heeft zich sinds haar oprichting toegewijd aan het archiveren, publiceren en tentoonstellen van Heusdens rijke geschiedenis. Dit begon in 1973 met “Heusden in oude prentkaarten” en werd gevolgd door “Staatsminister Barthélemy Théodore Graaf de Theux de Meylandt” in 1975. In 1976 begonnen ze met het documenteren van “Heusdense kapelletjes” en publiceerden in 1977 de kroniek “.

Hun belangrijkste werk, “Heusden Hauweycken“, dat de volledige geschiedenis van de voormalige gemeente Heusden beslaat, werd in 1978 gepubliceerd. Vervolgens organiseerden ze jaarlijks meerdere tentoonstellingen, zelfs in het buitenland, en brachten ze diverse boeken uit die Heusdens erfgoed verder belichtten.

In 2014 voegden ze een belangrijk werk toe aan hun collectie met “Heusden tijdens de oorlog 14-18“. Deze inspanningen getuigen van hun voortdurende toewijding aan het behoud en de verspreiding van het rijke erfgoed van Heusden voor toekomstige generaties.

Dit jubileumeditie onderzoekt onderwerpen als de groei van rusthuizen, de bouw van appartementen, de opkomst van winkelketens, infrastructuurontwikkelingen zoals rotondes, veranderingen in openbare diensten, en de samenvoeging met de gemeente Zolder, om er maar een paar te noemen. Kortom, biedt het boek inzicht in de transformaties die de gemeenschap hebben gemarkeerd en benadrukt de vele aspecten van het lokale leven, van sport en recreatie tot culturele evenementen en sociale veranderingen.

Media